Program

9.30 Rejestracja Uczestników
10.00 Otwarcie Panelu
10.15 – 11.15 Kim dla mózgu jest rodzic i wychowawca
– dr Krystyna Rymarczyk
11.15 – 11.45 Zajrzeć do mózgu – biotechnologie w neurodydaktyce
– mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.00 Granica to nie klatka
– mgr Maciej Frasunkiewicz
13.45 – 13.30 Czy mózg da się wychować? Na czym polega metoda Neurofeedback.
– mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov
13.30 – 14.30 Przerwa na lunch
14.30 – 15.30 Arteterapia i rozwój mózgu
– prof. dr hab. Jacek Rudnicki
15.30 – 16.00 Mózg. Idealne arcydzieło natury. Koncepcje i cele treningów Neurofeedback
– mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 16.30 Podsumowanie i dyskusja
16.30 Zakończenie i rozdanie certyfikatów

  

Miejsce panelu szkoleniowego
Nowy Sącz 29.11.2019