Program

9.30 Rejestracja Uczestników
10.00 Otwarcie Panelu
10.15 – 11.15 Co tam się dzieje? Neurofizjologiczne podstawy
rozwoju umiejętności szkolnych
– dr Iwona Terczyńska
11.15 – 11.30 Zajrzeć do mózgu – biotechnologie w neurodydaktyce
– mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.45 Kim dla mózgu jest rodzic i wychowawca
– dr Krystyna Rymarczyk
12.45 – 13.00 Mózg małego dziecka… i dziesięć lat później
– mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov
13.00 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 14.30 Granica to nie klatka
– mgr Maciej Frasunkiewicz
14.30 – 14.45 Czy mózg da się wychować?
– mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov
14.45 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 16.00 Arteterapia i rozwój mózgu
– prof. dr hab. Jacek Rudnicki
16.00 – 16.15 Mózg. Idealne arcydzieło natury
– mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov
16.15 – 16.30 Podsumowanie i dyskusja
16.30 Zakończenie i rozdanie certyfikatów

  

Miejsce panelu szkoleniowego
Warszawa 20.09.2019