O nas

powstał w 2005 roku, a od 16 czerwca 2005 roku programy szkoleniowe z zakresu neurofizjologii otrzymały akredytację Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Ośrodek nieustannie się rozwija i wprowadza nowe szkolenia: Warsztaty EMG, Warsztaty EEG, Warsztaty Neurofeedback, Potencjały Wywołane, Warsztaty z Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej TMS i inne.
od ponad 40 lat specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu najnowszych technologii z zakresu elektroniki oraz informatyki w medycynie.
prowadzi studia w oparciu o nowoczesne metody kształcenia. Wybitni uczeni gwarantują solidne podstawy, młodzi badacze wspierają w prowadzeniu projektów naukowych, doświadczeni eksperci pokazują praktyczne zastosowanie najnowszej wiedzy
Ośrodek szkoleniowy, który powstał w 2005 roku w Bułgarii i początkowo zajmował się wprowadzeniem nowych szkoleń z zakresu technik szybkiego czytania, efektywnego uczenia i technik mnemonicznych. Od 2008 roku rozszerza działalność o wprowadzenie na rynek bałkański metody Neurofeedback (EEG Biofeedback). Od tego czasu Adea proponuje treningi (ponad 20 000 wykonanych sesji Neurofeedback), konsultacje (indywidualne, grupowe i on-line) oraz szkolenia metodą Neurofeedback (ponad 100 przeprowadzonych szkoleń).
Placówka istnieje od 2012 roku. I jesteśmy publiczną placówką oświatową, świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci i uczniów z placówek objętych rejonem działania. Głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb. Oferta Poradni skierowana jest również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci.