Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, New Bulgarian University w Sofii oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Neuroterapeuta, licencjonowany terapeuta i wykładowca metody neurofeedback, z licencjami z Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej i Institute for EEG-Neurofeedback w Niemczech. Od 2006 roku przeprowadziła ponad 20 tysięcy sesji terapeutycznych i przeprowadziła ponad 100 grupowych i indywidualnych szkoleń dla psychologów, pedagogów i terapeutów w wielu krajach świata.

Zajrzeć do mózgu – biotechnologie w neurodydaktyce

Współczesne badania w zakresie neuroplastyczności centralnego układu nerwowego otwierają ogromne możliwości dla nowych medycznych metod modelowania pracy mózgu, między innymi metody neurofeedbacku.

Chcąc „Zajrzeć do mózgu” przedstawię metodę neurofeedback, na czym ona polega i jak ją wykorzystujemy w czasie terapii.

Po drugim wykładzie pokażę „Mózg małego dziecka…” i przy prawidłowym rozwoju jak powinien i dlaczego wyglądać „… dziesięć lat później”

Trzeci wykład da mi możliwość pozytywnej odpowiedzi na pytanie „Czy mózg da się wychować? „.

Moja opowieść oparta na rzeczywistych przypadkach zakończy się po czwartym wykładzie, w której opowiem dlaczego mózg jest idealnym arcydziełem natury.