Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie – 1991r

Posiada specjalizacje z zakresu : pediatria, neurologia dziecięca , elektroencefalografia kliniczna

Do 1997 r pracowała w szpitalu św. Ludwika w Krakowie

Od 1998 jest starszym asystentem w Instytucie Matki i Dziecka Kliniki Neurologii , pracuje jako konsultant Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka , współpracuje z oddziałami noworodkowymi warszawskich szpitali na Żelaznej i Karowej oraz Interwencyjną Placówką Opiekuńczą w Otwocku

Szczególne zainteresowania zawodowe : neurologia noworodka, elektroencefalografia wieku rozwojowego, diagnostyka zespołów padaczkowych uwarunkowanych genetycznie.

Co tam się dzieje?  Neurofizjologiczne podstawy rozwoju umiejętności szkolnych .

Znajomość poszczególnych stadiów rozwoju układu nerwowego pomaga nam zrozumieć co dzieje się w umysłach dzieci.  Chociaż  kolejność  i porządek  tych stadiów programują geny, to jakość rozwoju  kształtują na każdym kroku czynniki środowiskowe.  Sam mózg jest w sensie dosłownym wyrzeźbiony przez doświadczenie. Każdy obraz, dźwięk czy myśl pozostawiają ślad w konkretnych obwodach neuronalnych,  modyfikując sposób w jaki rejestrowane będą widoki, dźwięki i myśli pojawiające się w przyszłości. Ten ślad to inaczej pamięć neuronalna, która jest podstawą rozwoju wszystkich zdolności i umiejętności.  Jak  ją wzmacniać? Co jej szkodzi? Jak świadomie wykorzystać genetycznie uwarunkowany potencjał rozwojowy? To pytania wciąż otwarte.

Jedną z metod, która niewątpliwie wpływa na pamięć synaptyczną jest biofeedback. Może być on skutecznie stosowany jako ważny element terapii u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.