Konferencja

Co nam mówi mózg dziecka?

W dzisiejszym świecie postęp medycyny może przyczynić się do zmiany myślenia o zdrowiu lub chorobie. Przypadki, które dotychczas były wyjątkiem, stają się normą. Z kolei dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy, ze spektrum zachowań niedostosowanych społecznie lub rzadkimi chorobami towarzyszą nam w obszarze życia codziennego – zwłaszcza w praktyce zawodowej pedagogów, psychologów, terapeutów, a także rehabilitantów.

Jednym z problemów, z którymi spotykają się pedagodzy, psycholodzy, terapeuci i nie tylko, to zaburzenia procesów uczenia się i zachowania. Zespół specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia), w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), trudności z koncentracją uwagi towarzyszące ADHD, problemy z motywacją i samokontrolą, co często prowadzi do przejawów agresji.

Coraz częściej mówi się, że możliwą przyczyną specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych są czynniki biologiczne związane z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, które pozostają w interakcji z czynnikami związanymi z samym procesem nauczania, z czynnikami psychologicznymi, a także rodzinnymi. Agresja, trudności z adaptacją w grupie są czynnikiem ryzyka uzależnień lub depresji. Te zaburzenia stają się także coraz powszechniejszym problemem wśród dzieci i nastolatków.

Panel szkoleniowy „Co nam mówi mózg dziecka?” ma charakter teoretyczno-praktyczny i podejmuje próbę skutecznej odpowiedzi na pytania, które pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, rehabilitanci, rodzice i nie tylko stawiają sobie na co dzień, a mianowicie:

  • Co tam się dzieje? Neurofizjologiczne podstawy rozwoju umiejętności szkolnych
  • Zajrzeć do mózgu – biotechnologie w neurodydaktyce
  • Kim dla mózgu jest rodzic i wychowawca
  • Mózg małego dziecka… i dziesięć lat później
  • Granica to nie klatka
  • Czy mózg da się wychować?
  • Arteterapia i rozwój mózgu
  • Mózg. Idealne arcydzieło natury

Będziemy mówić o nowych odkryciach w neuropedagogice, a także metodach oraz narzędziach, które umożliwią: trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pobudzenie kreatywności, pozytywne myślenie, poprawienie szybkości i efektywności uczenia się.