Galeria

Warszawa 20 września 2019

Panel szkoleniowy
Co nam mówi mózg dziecka? Nowe trendy w neurodydaktyce

20 września 2019 roku w Warszawie, w gmachu SWPS, odbyła się pierwsza edycja Panelu Szkoleniowego „Co nam mówi mózg dziecka”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy wysłuchali wystąpień: prof. dr hab. n. med. Jacka Rudnickiego, dr Krystyny Rymarczyk, dr Iwony Tarczyńskiej, mgr Agnieszkę Dejnowicz-Velitchkov i mgr Macieja Frasunkiewicza.