Galeria

Nowy Sącz 29 listopada 2019

Panel szkoleniowy
Co nam mówi mózg dziecka? Nowe trendy w neurodydaktyce

29 listopada 2019 roku w Nowym Sączu, w gmachu Starostwa Nowosądeckiego, odbyła się kolejna edycja Panelu Szkoleniowego „Co nam mówi mózg dziecka”. Wydarzenie otworzył Starosta Nowosądecki, Pan Marek Kwiatkowski i dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, Pan Leszek Misiewicz. W tej edycji uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień: prof. dr hab. n. med. Jacka Rudnickiego, dr Krystyny Rymarczyk, mgr Agnieszkę Dejnowicz-Velitchkov i mgr Macieja Frasunkiewicza. Panel stał się też początkiem nowej inicjatywy – otwarcia Małopolskiego Ośrodka Neudofeedbacku, gdzie będą się odbywać szkolenia Aksonu z zakresu metodologii Neurofeedback. Panel zakończył się pięknym koncertem autorskim prof. dr hab. n. med. Jacka Rudnickiego. Dziękujemy! 


Warszawa 20 września 2019

Panel szkoleniowy
Co nam mówi mózg dziecka? Nowe trendy w neurodydaktyce

20 września 2019 roku w Warszawie, w gmachu SWPS, odbyła się pierwsza edycja Panelu Szkoleniowego „Co nam mówi mózg dziecka”. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy wysłuchali wystąpień: prof. dr hab. n. med. Jacka Rudnickiego, dr Krystyny Rymarczyk, dr Iwony Tarczyńskiej, mgr Agnieszkę Dejnowicz-Velitchkov i mgr Macieja Frasunkiewicza.